Szukaj
Close this search box.

PROJEKTY I WSPÓŁPRACA

SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE S.L jest częścią projektu ECLIPSE “Badania nad nowymi technologiami recyklingu i odzysku złożonych odpadów z tworzyw sztucznych”.

Projekt ten skupia się na badaniach nad innowacyjnymi technologicznie sposobami recyklingu i rewaloryzacji złożonych odpadów polimerowych, które stanowić będą duży postęp w stosunku do obecnego stanu techniki, jeśli chodzi o oddzielanie, recykling, oczyszczanie i syntezę chemiczną building blocks, co pozwoli na uzyskanie nowych polimerów z odzysku o wysokiej jakości dając alternatywę recyclingowi mechanicznemu tam, gdzie on nie wystarcza.

Proces ten zostanie osiągnięty dzięki badaniom nad procesami oddzielania oraz identyfikacji złożonych odpadów polimerowych, technologiami mieszanymi recyclingu termicznego, chemicznego i biotechnologicznego, procesami izolacji oraz oczyszczania jednostek chemicznych o dużym znaczeniu przemysłowym, syntezą specjalizacji chemicznych, formuł polimerowych i ekologicznymi projektami produktów.

Poza tym, to upowszechnianie technologii przez ECLIPSE w różnorodnych procesach recyclingu, pozwoli na duże ulepszenie rozwoju zrównoważonego i gospodarki cyrkulacyjnej oraz sektora tworzyw sztucznych poprzez minimalizację generowanych odpadów, redukcję kosztów energii i zmniejszenie emisji CO2.

Konsorcjum ECLIPSE składa się z 8 firm:

Projekt ECLIPSE został sfinansowany przez Ośrodek Rozwoju Technologii Przemysłowej (CDTI) i jest wspierany przez Ministerstwo Nauki i Innowacji, otrzymał również wsparcie finansowe od Mechanizmu Odbudowy i Regeneracji w naborze na rok 2021 Programu Misji Nauki i Innowacji w ramach Planu Odbudowy, Transformacji i Regeneracji oraz Programu Państwowego do Pobudzania Innowacji i Przywództwa Biznesowego Państwowego Planu Badań Naukowych, Technicznych i Innowacyjnych 2021-2023.

Okres realizacji: 01/11/2021 – 31/12/2024.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: https://project-eclipse.eu/