JAKOŚĆ

Grupa Technologiczna Synthesia jest w pełni zaangażowana w jakość i ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i środowiska, ustanawiając środki kontroli, aby to zapewnić, i pracujemy nad ciągłym doskonaleniem we wszystkich naszych obszarach.

Nasze zaangażowanie wyraża się w naszym Deklaracji Zasad Strategicznych. Możesz pobrać naszą politykę zintegrowanego systemu zarządzania, aby poznać naszą misję, wizję i wartości.

Aby zapewnić zgodność całej organizacji z tym zobowiązaniem, Synthesia Technology Europe posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem certyfikowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001.

SYNTHESIA TECHNOLOGY

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Certyfikaty

Synthesia Technology Europe dobrowolnie stosuje się do oceny naszych wyników przez strony trzecie z ECOVADIS. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem naszych wyników w zakresie ochrony środowiska, praktyk pracowniczych i praw człowieka, etyki i zrównoważonych zakupów, możesz poprosić o to przez e-mail calidadeurope@synthesia.com, a my udostępnimy Ci nasz arkusz oceny.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów i rynku, firma Synthesia Technology Europe dobrowolnie stosuje różne certyfikaty produktów w ramach rozporządzenia dotyczącego produktów budowlanych (RPC), europejskich przewodników oceny technicznej (ETE) i dyrektywy w sprawie wyposażenia morskiego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, które produkty posiadamy certyfikat, możesz poprosić o informacje, wysyłając wiadomość e-mail na adres calidadeurope@synthesia.com.

Certyfikacja CSTB

Francuska Organizacja CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) przyznał firmie Synthesia Technology cztery certyfikaty Document Technique d’Application (DTA) za zastosowania systemu poliuretanowego na: podłogach, ścianach, dachach i dachach spadzistych. 

W ten sposób Synthesia staje się pierwszym producentem z certyfikacją DTA System poliuretanu stosowanego in situ zgodnie z normą EN 14315-1.

Ten certyfikat jest systemem weryfikacji obejmującym produkt i instalację, dlatego Synthesia wdrożyła system zarządzania, szkolenia i kontroli dla wszystkich aplikatorów, którzy dobrowolnie dołączają do naszego DTA (Document Technique d’Application).

Sieć aplikatorów w ramach DTA (Document Technique d’Application) podlega wyczerpującej kontroli i monitorowaniu przez zewnętrzną organizację AENOR.